Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową bramową przystosowanego do współpracy z osprzętem do zimowego utrzymania dróg

Zamawiający:
ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu

Tytuł przetargu:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową przystosowanego do współpracy z osprzętem do zimowego utrzymania dróg

CPV:
34142000-4, 34143000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
5.2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek dotyczący Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzających możliwość prowadzenia przedmiotowej działalności – na podstawie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (skalą, wielkością i możliwościami technicznymi). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.2.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia


Termin realizacji:
najpóźniej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jacek Baran

Miejsce składania ofert:
pośrednictwem ePUAP-u i „miniPortalu” nie później niż do dnia 19.08.2019 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Oferty można składać do:
2019-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu ul. Bankowa 8 , 59-800 Lubań

Kryteria wyboru:
Podane w SIWZ, który stanowi załącznik do ogłoszenia

Wadium:
10 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące
HEWEA SP. z o.o.   Wygrany

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o treści złożonych ofert (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania 14082019 (377kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (799kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (302.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Parametry elektroniczne zamówienia (232kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9013e0b1-dcf7-4b3c-abe4-10056a9cbce6 (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:ZGiUK Sp. z o.o. Lubań
Źródło informacji:Jacek Baran
Data utworzenia:2019-08-06 12:35:42
Wprowadził do systemu:Atur Sawicz
Data wprowadzenia:2019-08-06 12:36:01
Opublikował:Atur Sawicz
Data publikacji:2019-08-06 13:00:44
Ostatnia zmiana:2019-08-29 07:02:41
Ilość wyświetleń:393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij