Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    Status prawny (1)
    Organy Spółki (1)
    Przedmiot działalności (1)
    Majątek Spółki (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYDZIAŁY SPÓŁKI
    Regulamin Organizacyjny Spółki (1)
    Schemat struktury organizacyjnej (1)
    Zarząd i Piony Organizacyjne Spółki (1)
    Wydział Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, Instalacja Komunalna (1)
    Wydział Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia (1)
    Wydział Usług Pogrzebowych (1)
    Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych (1)
    Wydział Oczyszczania i Zieleni (1)
    Dział Ekonomiczny-Księgowy (1)
    Dział Organizacyjny, kadry (1)

PORADNIK KLIENTA
    Informacje o stanie załatwiania spraw (1)
    Osoby do kontaktu z klientami (1)
    Poradnik Segregacji Odpadów (1)
    Regulamin cmentarzy (1)
    Reklamacje (1)

USŁUGI
    Transport. (1)
    Usługi pogrzebowe. (1)
    Wynajem pojemników i urządzeń. (1)
    Przyjmowanie odpadów. (1)
    Wywóz odpadów komunalnych z gmin. (1)
    Plakatowanie. (1)
    Parking 24 h niestrzeżony, płatny Lubań ul. Bankowa 8 (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    ZAMÓWIENIA OTWARTE (3)
    ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE (7)
        Aktualne zapytanie ofertowe RPO WD 2014-2020 (0)
            dostawa i wykonanie ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji projektu (1)
    AKTUALNE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY (0)
    ZAMÓWIENIA UNIEWAŻNIONE (4)
        Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego z wysięgnikiem teleskopowym oraz dodatkowym członem manewrowym (1)
        wykonanie elementów kowalstwa artystycznego (1)
        wykonywanie szczepień ochronnych pracowników ZGiUK Sp.z o.o. (0)
        Modernizacja składowiska odpadów na terenie Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu (1)
        dostawa kontenerów samowyładowczych (1)
        dostawa fabrycznie nowej przyczepy do surowców wg parametrów z zapytania cenowego (1)
        dostawa fabrycznie nowej przyczepy do surowców (1)
    ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (0)
        ARCHIWUM (0)
            2007 rok (0)
                PRZETARG Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów (2)
                    2007 ROK (1)
            2008 rok (2)
                PRZETARG Dostawa kontenerów na surowce wtórne (2)
                PRZETARG Dostawa pojemników 2,5 m3 z tworzywa sztucznego na surowce wtórne w ilości 114 szt. (1)
                PRZETARG Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym (2)
                PRZETARG Dostawa ładowarki teleskopowej do kompostu (2)
                PRZETARG Dostawa samochodu śmieciarki do przewozu bioodpadów (2)
                PRZETARG Dostawa pojemników 2,5 m3 z tworzywa sztucznego na surowce wtórne w ilości 252 szt. (4)
                PRZETARG Dostawa pojemników na bioodpady 0,12 m3 w ilości 2.400 szt. (2)
                PRZETARG Dostawa pojemników na bioodpady 1,1 m3 w ilości 200 szt. (2)
                PRZETARG Dostawa sita do uzdatniania kompostu (2)
                ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIKIEM HDS DO PRZEWOZU KONTENERÓW NA SUROWCE WTÓRNE” (1)
                PRZETARG Dostawa potrójnych stojaków z przykrywą do segregacji odpadów w ilości 1.000 szt. (2)
                PRZETARG Dostawa pojemników 2,5 m3 z tworzywa sztucznego na surowce wtórne w ilości 114 szt. (3)
                PRZETARG Dostawa gliny (2)
                PRZETARG Dostawa paliw płynnych (5)
                PRZETARG Dostawa elementów betonowych (2)
                Dostawa wywrotki z kabiną o napędzie elektrycznym (1)
            2009 rok (0)
                Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem (1)
            2010 rok (0)
                Dostawa gliny przerobionej w bloczki na potrzeby Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu (1)
                Dostawa samochodu dostawczego - wywrotki (1)
                Dostawa samochodu dostawczego - wywrotki (1)
                DOSTAWA i MONTAŻ SEPARATORA OPTYCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI NA POTRZEBY AUTOMATYZACJI PROCESU SORTOWANIA ODPADÓW KOM (1)
                Dostawa paliwa (1)
                OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "BUDOWA INSTALACJI DO KOMPOSTOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROW (1)
                DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW W LUBANIU (1)
                DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W ROKU 2011-2013 (1)
                ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORÓW REALIZACJI PROJEKTU (1)
            2011 rok (0)
                WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. BUDOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYKONANIE DRUG (1)
                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PROMOCJA (1)
                    PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN.BUDOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW KOMUNALN (1)
                BUDOWA INSTALACJI DO ODPROWADZANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO (1)
                DOSTAWA SAMOCHODU ŚMIECIARKI DO PRZEWOZU ODPADÓW (1)
                Dostawa pojemników 2,50 m3 z tworzywa sztucznego na surowce wtórne (1)
                Dostawa pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne stałe (1)
                Kompleksowe ubezpieczenie ZGiUK sp. z o.o. (1)
                    kompleksowe ubezpieczenie Spółki-część II (1)
                Dostawa wielofuncyjnego pojazdu komunalnego (1)
                zaproszenia do zlożenia ofert cenowych (1)
                kompleksowe ubezpieczenie Spółki - KOMUNIKACJA (1)
                zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja aplikacyjna (1)
                Kompleksowe ubezpieczenie Spółki-OC Zarządu (1)
                Zawiadomienia o wyborze oferty-wolna ręka (1)
            2012 rok (0)
                Zawiadomienie o wyborze oferty-w trybie z wolnej ręki (1)
                Dostawa pojemników z blachy ocynkowanej (1)
                Dostawa gliny przerobionej w bloczki (1)
                ochrona i dozór mienia (1)
                dostawa pojemników z tworzywa sztucznego (1)
                zapytanie cenowe-remont kalplicy (1)
                zapytanie cenowe-wykonanie miejsca do mycia pojazdów (1)
                DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM (1)
                ubezpieczenie komunikacyjne (1)
                ubezpieczenie OC,MIENIE (1)
                Dostawa pojemników (1)
            2013 rok (0)
                Dostawa gliny przerobionej (1)
                Grupowe ubezpieczenie pracowników (1)
                dostawa kontenerowej myjni pojemników (1)
                Dostawa pojemników i innych urządzeń (1)
                Dostawa samochodu wywrotki (1)
                dostawa pojemników 2,5 m3 na surowce wtórne (1)
                dostawa pojemników i innych urządzeń do gromadzenia odpadów (1)
                Dostawa dodatkowego wyposażenia w ramach projektu (1)
                Dostawa pojemników z tworzywa sztucznego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (1)
                Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowad (1)
                Dostawa fabrycznie nowej smieciarki (1)
                Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do zbierania odpadów biodegradowalnych (1)
                Dostawa i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu (1)
                Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys (1)
                Dostawa w formie papierowej bonów towarowych (1)
                Ubezpieczenie komunikacyjne 2013 (1)
                NADZÓR INWESTORSKI - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "BUDOWA INSTALACJI DO KOMPOSTOWA (1)
                zaproszenie do złożenia ofert- Zespół ds. realizacji projektu (1)
                Dostawa paliw płynnych w roku 2014 (1)
                Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Remont nawierzchni placów (1)
            2014 rok (0)
                Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowad (1)
                Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys (1)
                Dostawa pojazdów w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym sys (1)
                zaproszenie do złożenia ofert-przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu (1)
                Dostawa samochodu śmieciarki do przewozu odpadów komunalnych (1)
                Dostawa gliny przerobionej w bloczki (1)
                Wykonanie ogrodzeń od strony dróg oraz utwardzenie powierzchni gruntu części działki nawierzchnią asfaltową na potrzeby Centrum (1)
                Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji w Zespole ds. realizacji projektu (1)
                Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu (1)
                Wykonanie prac budowlano- montażowych w ramach projektu pn.Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalny (1)
                Zaproszenia do złożenia oferty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. "Rozbudowa Regionalne (1)
                Remont budynku administracyjno-biurowego (1)
                Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki do przewozu odpadów komunalnych (1)
                Dostawa używanego samochodu ciężarowego - śmieciarki - do zbierania odpadów komunalnych (1)
                Dostawa pojazdów w ramach projektu pn.Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu .... (1)
                Dostawa dodatkowego wyposażenia- kontenerów w ramach projektu pn. Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów (1)
                Dostawa nowych linii technologicznych w ramach projektu... Linia do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (1)
                Dostawa nowych linii technologicznych w ramach projektu... Linia do sortowania szkła (1)
                DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (1)
                Dostawa nowych linii w ramach projektu...Linia do demontażu odpadów wielkogabarytowych . (1)
                Ubezpieczenie pojazdów ZGiUK sp. zo.o. w roku 2015 (1)
                Dostawa paliw płynnych w latach 2015-2017 dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o." (1)
                Usługa dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Odbiór i zagospodarowanie strumienia odpadów o kodach 19 05 03 oraz 19 12 10 i 19 12 12 z Regionalnej Instalacji Przetwarzania O (1)
                DOSTAWA POJEMNIKÓW 2,5 m3 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA SUROWCE WTÓRNE (1)
            2015 rok (0)
                dostawa samochodu na potrzeby Spółki (1)
                Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zabudowanego żurawiem z osprzętem i urządzeniem hakowym (1)
                Dostawa i montaż dozownika transportujacego wraz z zespołem przenosników tasmowych na potrzeby linii do sortowania szkła (1)
                Transport odpadów 19 12 10 ... (1)
                Rozbiórka budynków technicznych u.Bankowa 8 Lubań (1)
                Dostawa gliny przerobionej w bloczki na potrzeby Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łuzyckich w Lubaniu (1)
                Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów ZGiUK sp. zo.o. (1)
                Kompleksowe ubezpieczenie majątku, OC dla ZGiUK sp. z o.o. (1)
                Usługa dozoru i ochrony mienia ZGiUK sp. z o.o. (1)
            2016 rok (0)
                Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Transport odpadu o kodzie 19 12 10 z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 (1)
            2017 rok (0)
                Grupowe ubezpieczenie pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu (1)
                Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych (1)
                DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (1)
                Wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku administracyjno-biurowego przy ul.Bankowej 8 w Lubaniu (1)
                Ubezpieczenie komunikacyjne ZGiUK sp. z o.o. (1)
                Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów (1)
                dostawa wyrobów pogrzebowych na rok 2017 (1)
                Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2017 (1)
                Dostawa POJEMNIKÓW NA KOMUNALNE ODPADY ZMIESZANE w roku 2017 (1)
                DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (1)
                Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu (1)
                Dostawa POJEMNIKÓW NA BIOODPADY w roku 2017 (1)
                Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów (1)
                Dostawa kontenerów do transportu odpadów w roku 2017 (1)
                Wykonanie podłoża z trawy w rolkach (1)
                Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2017 (1)
                wynajem podnośnika koszowego w celu prowadzenia prac w zieleni oraz innych prac na wysokości na potrzeby ZGiUK Sp. z o.o. w roku 2017 (1)
                Dostawa POJEMNIKÓW NA KOMUNALNE ODPADY ZMIESZANE w roku 2017 (1)
                Odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (1)
                Dostawa elementów grobowców podwójnych do montażu własnego przez Zamawiającego (1)
                Przewóz 20 osób na trasie Zaręba - Lubań (1)
                Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego z wysięgnikiem teleskopowym oraz dodatkowym członem manewrowym (1)
                Dostawa do Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu, pojemników na odpady posortownicze (1)
                Dostawa paliw płynnych w latach 2018-2020 dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o." (1)
                Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Usługa dozoru i ochrony mienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu (1)
                prowadzenie i ochrona Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. (1)
            2018 rok (2)
                wykonanie oraz dostawa elementów kowalstwa artystycznego (1)
                sprzedaż i dostawa środków utrzymania czystości i higieny (0)
                dostawa olei, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych (0)
                dostawa wyrobów pogrzebowych na rok 2018. (1)
                Częsci i materiały eksploatacyjne (1)
                Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2018 (1)
                dostawa znaków drogowych (1)
                Części i materiały eksploatacyjne ( 2) (1)
                działania promocyjne projektu pn. "Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap I" (1)
                Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu (1)
                dostawa materiałów eksploatacyjnych - warsztat (1)
                Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu (1)
                Dostawa wody mineralnej w roku 2018 (1)
                DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (1)
                Zakup maszyn technologicznych- ładowarki-chwytaka i zamiatarki w ramach projektu (1)
                Świadczenie usług koparką wraz z obsługą operatorską na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubaniu w 2018 roku (1)
                usługa prania odziezy roboczej pracowników ZGiUK Sp. z o. o. (1)
                Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu (0)
                dostawa stojaków na surowce wtórne (1)
                pojemniki na zużyte igły i strzykawki (1)
                Wykonanie fundamentów (1)
                Dostawa grabi wraz z trzonkami (1)
                Prowadzenie i ochrona PSZOK w Nowogrodźcu (1)
                Świadczenie usług koparką kołową podsiębierną wraz z obsługą operatorską przy wykopach pod budowę grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzach komunalnych w Lubaniu (1)
                Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nawojów Łużycki (1)
                    DOSTAWA GLINY PRZEROBIONEJ W BLOCZKI NA POTRZEBY CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (1)
                Modernizacja składowiska odpadów na terenie Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu (1)
                sprzedaż i dostawa kontenerów samowyładowczych (1)
                Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. (1)
                Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów (1)
                Przewóz osób (1)
                Transport odpadu o kodzie 19 12 10 i 16 01 03 z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 (1)
            2019 rok (0)
                Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2019 (1)
                Grupowe ubezpieczenie pracowników ZGiUK sp. z o.o. (1)

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ
    Aktualne ogłoszenie o przetargach na sprzedaż (0)
        Sprzedaz taśmociągów porozbiórkowych (1)
    Archiwum przetargów na sprzedaż (0)
        Sprzedaż stali porozbiórkowej (1)
        Sprzedaż wiązarów drewnianych (1)
        Sprzedaz taśmociagów porozbiórkowych (1)
        Sprzedaż wiązarów drewnianych (1)

NABÓR PRACOWNIKÓW
    Ogłoszenia o wynikach naboru (2)

INFORMACJE O BIP
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

EWIDENCJE
    Kontrole zewnętrzne (1)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
    Zasady przetwarzania danych osobowych (1)
    Prawa osób, których dane dotyczą wynikające z RODO (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij