Zamknij okno Drukuj dokument

WYDZIAŁ CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ul. Bazaltowa 1, 59 – 800 Lubań

 tel.: +48 75 671 12 52, fax: +48 75 671 12 50

Paweł Drobnicki – Kierownik Wydziału CUO 

tel.: +48 75 671 12 51

Damiana Fedczak – Zastępca Kierownika Wydziału

tel.: +48 75 671 12 53

Paulina Urban – Inspektor

tel.: +48 75 671 12 53

Michał Adamski - St. Inspektor

tel.: +48 75 671 12 52

Godziny pracy Wydziału w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00

ZADANIA WYDZIAŁU

 1. Przyjmowanie odpadów dostarczanych transportem Spółki jak i transportem obcym w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 2. Wystawianie kwitów wagowych oraz wystawianie faktur za przyjęte i sprzedane odpady i surowce.

 3. Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Kontrola i ewidencja dostarczonych odpadów oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Składowanie odpadów zgodnie z technologią zawartą w Pozwoleniu Zintegrowanym Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu oraz w Instrukcji Eksploatacyjnej Składowiska.

 6. Monitoring środowiska Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym, w tym bieżąca analiza i wykorzystanie wyników badań.

 7. Stała współpraca z odbiorcą ścieków i odcieków w kwestii raportowania i przesyłania wyników monitoringu przewidzianych w dwustronnej umowie na ich odbiór.

 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu eksploatacji Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.

 9. Współpraca ze służbami ochrony środowiska.

 10. Realizacja zleceń i wniosków związanych z ochroną środowiska na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.

 11. Współudział w tworzeniu programów poprawy organizacji zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

 12. Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami.

 13. Sporządzenie, dla wszystkich gmin z terenu których dostarczane są odpady, informacji lub sprawozdań z ilości przyjętych odpadów komunalnych do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich, dotyczących osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kozaczuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kozaczuk
Data wprowadzenia:2015-11-17 11:59:14
Opublikował:Aneta Kozaczuk
Data publikacji:2015-11-17 12:05:21
Ostatnia zmiana:2017-11-20 07:25:41
Ilość wyświetleń:5834