Zamknij okno Drukuj dokument

Wszelkie reklamacje z tytułu:

  1. niewykonania usługi, a zwłaszcza niezachowania częstotliwości wywozu winny być zgłaszane w ciągu doby osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: +48 75 671 12 43 (do 45) ,

  2. błędnego naliczenia należności itp. winny być składane na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku.

Ewentualne spory wynikające z zawartych umów rozstrzygane są polubownie lub są poddawane pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kozaczuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kozaczuk
Data wprowadzenia:2015-11-17 14:33:11
Opublikował:Aneta Kozaczuk
Data publikacji:2015-11-17 14:35:13
Ostatnia zmiana:2017-10-24 10:08:07
Ilość wyświetleń:1943